English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: دوشنبه ٠٤ ارديبهشت ١٣٩٦

 

نام و نام خانوادگی تخصص شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
دکتر کامروز پوریوسف جراحی عمومی عصر صبح عصر عصر صبح و عصر عصر -
دکتر ژیلا کفه زنان و زایمان عصر عصر صبح و عصر عصر صبح و عصر صبح و عصر
دکتر نرگس افسر زنان و زایمان صبح صبح - صبح - -
دکتر ابراهیم محمدی داخلی صبح و عصر صبح و عصر صبح و عصر صبح و عصر صبح و عصر صبح
دکتر فریبا باصری داخلی صبح و عصر صبح و عصر صبح و عصر صبح و عصر صبح و عصر صبح
دکتر جعفر صادقی منش اطفال و نوزادان عصر صبح و عصر عصر صبح و عصر عصر صبح و عصر
دکتر سحر احمدی اطفال و نوزادان صبح عصر صبح عصر صبح -
دکتر مجید کاسیان زاده قلب و عروق صبح و عصر صبح و عصر صبح و عصر صبح و عصر صبح و عصر -