English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: پنج شنبه ٠٢ آذر ١٣٩٦

 

لیست پزشکان متخصص درمانگاه تخصصی بیمارستان شهید راثی و روزهای فعالیت درمانگاه

 

نام و نام خانوادگی تخصص شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
دکتر کامروز پوریوسف جراحی عمومی عصر صبح عصر صبح
عصر صبح
دکتر کمال رشیدی آذر
جراحی عمومی صبح
عصر
 صبح عصر
صبح
-
دکتر ژیلا کفه زنان و زایمان صبح و عصر
-
صبح و عصر - صبح و عصر -
دکتر سیما موسوی
زنان و زایمان -
صبح و عصر
- صبح و عصر
- صبح
دکتر مهدی اشرفی
داخلی صبح و عصر صبح و عصر صبح و عصر صبح و عصر صبح و عصر صبح
دکتر فریبا باصری داخلی صبح و عصر صبح و عصر صبح و عصر صبح و عصر صبح و عصر صبح
دکتر جعفر صادقی منش اطفال و نوزادان عصر صبح و عصر عصر صبح و عصر عصر صبح و عصر
دکتر شقایق اشرف طالش
اطفال و نوزادان صبح عصر صبح عصر صبح -
دکتر محسن خسروی
اعصاب و روان
صبح و عصر صبح و عصر صبح و عصر صبح و عصر صبح و عصر صبح
دکتر حسین نجفی
قلب و عروق صبح و عصر صبح و عصر صبح و عصر صبح و عصر صبح و عصر

-